plagiokalypsi petra 13plagiokalypsi petra 1010plagiokalypsi petra 1110plagiokalypsi petra 1210

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΚΑΡΠΙΤΣΑΡΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΠΑΛΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΚΑΡΠΙΤΣΑΡΙΣΤΗ ΠΕΤΡΑ 17x69cm
Εφαρμογή Θερμομονωτικής-Ηχομονωτικής-Στεγανωτικής-Πυράντοχης –Διακοσμητικής πλάκας ,διαστάσεων 17×69 cm.Παράγεται σε οποιοδήποτε χρώμα.

plagiokalypsi petra 1plagiokalypsi petra 44plagiokalypsi petra 34plagiokalypsi petra 24

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΚΑΡΠΙΤΣΑΡΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΠΑΛΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΚΑΡΠΙΤΣΑΡΙΣΤΗ ΠΕΤΡΑ 17x69cm
Εφαρμογή Θερμομονωτικής-Ηχομονωτικής-Στεγανωτικής-Πυράντοχης –Διακοσμητικής πλάκας ,διαστάσεων 28×88 cm,σε μορφή puzzle. Παράγεται σε οποιοδήποτε χρώμα.