plakes 10plakes 48plakes 88plakes 98

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΔΩΜΑΤΟΣ 40x40cm
Εφαρμογή Θερμομονωτικής-Ηχομονωτικής-Στεγανωτικής-Πυράντοχης-Διακοσμητικής-Βατής πλάκας ,διαστάσεων 40×40 cm.Παράγεται σε οποιοδήποτε χρώμα.

plakes 21plakes 1824plakes 1924plakes 2024

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΔΩΜΑΤΟΣ 40x40cm
Εφαρμογή Θερμομονωτικής-Ηχομονωτικής-Στεγανωτικής-Πυράντοχης-Διακοσμητικής-Βατής πλάκας ,διαστάσεων 40×40 cm.Παράγεται σε οποιοδήποτε χρώμα.

plakes 3plakes 267plakes 277plakes 287

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΔΩΜΑΤΟΣ 40x40cm
Εφαρμογή Θερμομονωτικής-Ηχομονωτικής-Στεγανωτικής-Πυράντοχης-Διακοσμητικής-Βατής πλάκας ,διαστάσεων 40×40 cm.Παράγεται σε οποιοδήποτε χρώμα.